Przygotowanie rozliczeń podatkowych

Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej (Tax compliance) realizowanej przez doradców księgowych Arena Accounting jest wspomaganie Klientów w zakresie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulacji podatku VAT oraz sporządzania i składania deklaracji podatkowych.
W zależności od potrzeb Klienta, zakres prac może obejmować zarówno przegląd sporządzonej przez Klienta kalkulacji podatkowej, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych z dogłębnym przeglądem poprawności danych służących ustaleniu podstawy opodatkowania. Usługa Tax compliance często łączona jest z przeglądem podatkowym, obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku lub na wybrane obszary działalności Klienta.

NEWSLETTER