27. 11. 2023

Opłaty od plastiku czyli nowe obowiązki dla...

Celem wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z [...]
Pages