Webinarium: Ulga IP Box – czyli niższe podatki nie tylko dla przedsiębiorstw informatycznych

13. 05. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Ulga IP Box (Intelectual Property Box) pozwala na zastosowanie preferencyjnej tj. 5% stawki podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z Kwalifikowanych Praw Własności Intelektualnej. Przepisy dotyczące ww. ulgi znajdują się zarówno w ustawie o CIT jak również w ustawie o PIT.

Każdy rodzaj biznesu wymaga indywidualnego podejścia, również w zakresie rozliczeń podatkowo-finansowych. Brak uwzględnienia ulgi IP Box w poprzednich latach nie oznacza jednak, że podatnik nie ma prawa do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego za okresy co do których złożył już zeznania roczne.

Pomimo możliwości skorzystania z ulgi IP Box począwszy od 2019 r. oraz wzrostu jej popularności wśród podatników wciąż stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego kojarzone jest głównie z przedsiębiorstwami z branży informatycznej. Przedsiębiorstwa z innych branż (np. prowadzące produkcję seryjną) mogą również z powodzeniem stosować tę preferencję podatkową.

Podczas webinaru eksperci omówią tytułowe zagadnienia z perspektywy przepisów, ich wykładni oraz na podstawie praktycznych przykładów. W trakcie webinaru chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

Kto i w jakich sytuacjach możne skorzystać z ulgi IP Box?

Czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej i jaki ma wpływ na możliwość zastosowania ulgi IP Box?

Czym jest wskaźnik Nexus?

Jak w praktyce może wyglądać rozliczenie ulgi IP Box?

O tym wszystkim opowiemy Państwu podczas naszego webinaru podatkowego, gdzie zaprezentujemy i omówimy najważniejsze kwestie związane z implementacją ulgi IP Box. Będzie również możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.

Termin spotkania:

Czwartek, 23 maja 2024 r. godzina 11:00.

Agenda spotkania ,,Ulga IP Box – czyli niższe podatki nie tylko dla przedsiębiorstw informatycznych”:

 • Ulga IP Box podstawowe zasady.
 • Czym są Kwalifikowane Prawa Własności Intelektualnej i przykłady stosowania ulgi IP Box.
 • Kategorie dochodów objętych preferencyjnym opodatkowaniem.
 • Warunki skorzystania z ulgi IP Box – kto może skorzystać?
 • Przykładowa kalkulacja oszczędności przy wdrożeniu ulgi IP Box.
 • Jak w praktyce wygląda proces rozliczenia ulgi IP Box?

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

 • właścicieli;
 • kadry zarządzającej;
 • dyrektorów finansowych;
 • głównych księgowych;
 • specjalistów do spraw podatkowych;
 • pracowników działów finansowo-księgowych;
 • firm z branży nowych technologii;
 • spółek programistycznych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.

Piotr specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaangażowany był w szereg projektów związanych m.in. z bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT oraz VAT, kalkulacjami podatkowymi, przeglądami podatkowymi w zakresie CIT oraz implementacją ulgi podatkowych, w szczególności ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie zawodowe w zespole Corporate Tax w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za bieżące doradztwo podatkowe dla polskich zagranicznych podmiotów z branży m.in. chemicznej, usługowej i produkcyjnej.

NEWSLETTER