18. 12. 2023

Grupa podatników zwolniona z raportu ORD-U....

Kto jest zobowiązany złożyć raport ORD-U? Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ordynacji podatkowej (artykuł 82 § 1 punkt 2), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej [...]
Pages