Nowe ulgi w „Polskim Ładzie” – artykuł dla Energia i Recykling

15. 04. 2022
Artykuły,Ulgi

Choć od pojawienia się nowego systemu podatkowego w Polsce minęło już kilka miesięcy, temat ten wciąż budzi sporo zainteresowania. Na łamach najnowszego wydania „Energii i Recyklingu” pojawił się artykuł Moniki Michalak, dr nauk prawnych i starszego konsultanta z Arena Tax, która porusza kwestię nowych ulg w „Polskim Ładzie”, a mianowicie ulgę dla tzw. klasy średniej, ulgę na powrót do Polski, na czwórkę dzieci oraz ulgę dla emerytów.

Ulgą, która niewątpliwie budzi ogromne zainteresowanie, jest ulga dla tzw. klasy średniej. Mogą z niej skorzystać osoby zarabiające między 5701 a 11 141 zł brutto. Przy stosowaniu tej ulgi najistotniejsze jest mieszczenie się w rocznych limitach, ponieważ w przeciwnym razie podatnik będzie musiał zwrócić ulgę. Kolejną ulgą wprowadzoną przez Polski Ład jest ulga na powrót do Polski, skierowana do osób przebywających i pracujących poza granicami kraju. Osoby fizyczne są dzięki niej zwolnione z podatku dochodowego, o ile ich przychody nie przekraczają kwoty 85 528 zł. Ulgą, która w szczególności powinna zainteresować rodziny wielodzietnie, jest ulga dla rodzin 4+. Ważną informacją jest to, że ulga ta obejmuje zarówno dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie, o ile uczą się w szkołach lub innych placówkach oświatowych. Ulga nie może przekroczyć natomiast kwoty 3089 zł rocznie. Ostatnią ulga dotyczy emerytów i jest przeznaczona dla ludzi w wieku emerytalnym podejmujących pracę, nie korzystających tym samym ze świadczeń emerytalnych. Osoby te będą zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Zwolnieniu z podatku podlegają przychody osiągane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, a także przychody z działalności gospodarczej.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: Czytaj artykuł

O czasopiśmie

„Energia i Recykling” to polski miesięcznik, który zajmuje się zagadnieniem odnawialnych źródeł energii, recyklingu oraz gospodarką obiegu zamkniętego. Czasopismo ma na celu informować o nowinkach technologicznych oraz poszerzać wiedzę merytoryczną czytelników.

NEWSLETTER