Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w czasie epidemii

Podatki

W czasie trwania stanu epidemii, terminy ustawowe na przekazywanie informacji o schematach podatkowych (MDR) od 30 marca 2020 r. nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu aż do odwołania stanu epidemii, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że promotorzy, korzystający oraz wspomagający mają więcej czasu wykonanie swoich obowiązków w zakresie raportowania.

 

Jest to szczególnie istotne dla korzystających, którzy w tym roku po raz pierwszy będą składać informację MDR-3, podsumowującą czynności podjęte oraz korzyści uzyskane z uzgodnień zawartych od 25 czerwca 2018 r. (dla schematów transgranicznych) oraz od 1 listopada 2018 r. (dla schematów lokalnych).

 

Warto wykorzystać ten czas na weryfikację dojrzałości organizacji w zakresie wykonywania nowych podatkowych obowiązków, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych kwestii związanych z obowiązkami MDR, które w ocenie doradców podatkowych Arena Tax, zasługują na państwa szczególną uwagę.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com