Podsumowanie zmian terminów podatkowych

29. 04. 2020
Podatki,Alert

W ramach Tarczy Antykryzysowej przesunięte zostały terminy płacenia podatków i terminy innych obowiązków fiskalnych i księgowych. Ważne zmiany dotyczą zarówno indywidualnych podatników, jak i firm. Prezentujemy najistotniejsze, o których trzeba pamiętać.

 

⇒Pobierz Kalendarz Przedsiębiorcy

 

Najważniejsza zmiana dotyczy odroczenia terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłat należnego podatku w CIT do dnia 31 maja 2020 r. (z wyjątkiem organizacji pożytku publicznego) oraz terminu złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. – deklaracje należy złożyć do 31-05-2020 (efektywnie 1 czerwca 2020 r., gdyż 31 maja wypada w niedzielę), w tym samym terminie należy najpóźniej dokonać płatności podatku z tego tytułu. Do tej pory był to 30 kwietnia.

 

W związku z rozwiązaniami przyjętymi w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych, przesunięto lub wydłużono również m.in. następujące terminy: JPK_VAT, zgłoszenia składane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, sporządzenia dokumentacji cen transferowych czy raportowanie schematów podatkowych.

 

 

Czy masz szansę na otrzymanie wsparcia?

 

Poza powyższym, zostały także zmienione terminy procesowe i sądowe. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

 

2) postępowaniach egzekucyjnych,

 

3) postępowaniach karnych,

 

4) postępowaniach karnych skarbowych,

 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

 

6) postępowaniach administracyjnych,

 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

 

8) kontrolach celno-skarbowych,

 

Zaznaczamy, że katalog zmian w terminach nie jest zamknięty, z uwagi na dynamizm sytuacji z którą mamy do czynienia.

NEWSLETTER