Podsumowanie zmian terminów podatkowych

Podatki,Alert

W ramach Tarczy Antykryzysowej przesunięte zostały terminy płacenia podatków i terminy innych obowiązków fiskalnych i księgowych. Ważne zmiany dotyczą zarówno indywidualnych podatników, jak i firm. Prezentujemy najistotniejsze, o których trzeba pamiętać.

 

⇒Pobierz Kalendarz Przedsiębiorcy

 

Najważniejsza zmiana dotyczy odroczenia terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłat należnego podatku w CIT do dnia 31 maja 2020 r. (z wyjątkiem organizacji pożytku publicznego) oraz terminu złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. – deklaracje należy złożyć do 31-05-2020 (efektywnie 1 czerwca 2020 r., gdyż 31 maja wypada w niedzielę), w tym samym terminie należy najpóźniej dokonać płatności podatku z tego tytułu. Do tej pory był to 30 kwietnia.

 

W związku z rozwiązaniami przyjętymi w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych, przesunięto lub wydłużono również m.in. następujące terminy: JPK_VAT, zgłoszenia składane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, sporządzenia dokumentacji cen transferowych czy raportowanie schematów podatkowych.

 

Poza powyższym, zostały także zmienione terminy procesowe i sądowe. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

 

2) postępowaniach egzekucyjnych,

 

3) postępowaniach karnych,

 

4) postępowaniach karnych skarbowych,

 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

 

6) postępowaniach administracyjnych,

 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

 

8) kontrolach celno-skarbowych,

 

Zaznaczamy, że katalog zmian w terminach nie jest zamknięty, z uwagi na dynamizm sytuacji z którą mamy do czynienia.