Podczas przeprowadzanych przez nas przeglądów podatkowych zauważyliśmy, że podatnicy często „zapominają” o możliwości zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych. Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane zagadnienia, które mają znaczenie z punktu widzenia ustalenia wysokości obciążeń podatkowych, tj. zapoznamy Państwa z możliwymi oszczędnościami związanymi z wdrożeniem wybranych ulg podatkowych, jak również omówimy często zapominane rozwiązania, które pozwalają na zmniejszenie zobowiązań w CIT i VAT.

Termin spotkania:

Czwartek, 17 sierpnia 2023 r. godzina 11:00

Agenda spotkania ,,Jak znaleźć oszczędności podatkowe?”:

Przedstawimy praktyczne aspekty w zakresie:

  • Oszczędności z tytułu wdrożenia ulg podatkowych,
  • Oszczędności na poziomie podatku CIT,
  • Oszczędności na poziomie podatku VAT.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie z rozwiązań pozwalających na oszczędności podatkowe jest adresowane w szczególności do:

  • przedsiębiorców,
  • kadry zarządzającej,
  • dyrektorów finansowych,
  • osób odpowiedzialnych za rozliczenia w CIT i VAT w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • głównych księgowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegent:

Doradca podatkowy

Marta specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawych oraz podatku od towarów i usług. Podczas swojej kariery zawodowej Marta wspierała klientów przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących fuzje i przejęcia (M&A), podziały, połączenia, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. Przeprowadzała liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, WHT), brała udział w procesach due diligence przedsiębiorstw działających m.in. w branży real estate oraz farmaceutycznej, jak również reprezentowała klientów podczas kontroli podatkowych i czynności sprawdzających.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Marta zdobywała doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.
Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunki administracja i ekonomia.

Piotr Chojnacki

Doradca podatkowy, Radca prawny

Piotr specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych oraz podatku WHT.

Jego doświadczenie obejmuje bieżącą obsługę prawno-podatkową przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w Special Economic Zone. Prowadził projekty w zakresie wdrożenia ulgi B+R i przeglądy podatkowe z zakresu podatku CIT. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych.

Zajął III miejsce w rankingu doradców podatkowych Gazety Prawnej – Dziennik Gazeta Prawna z dnia 23 marca 2021 r. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Poprzednio związany zawodowo ze spółką audytorską w Lublinie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również aplikację radcowską w OIRP w Lublinie.