Webinar: CESOP (centralny elektroniczny system informacji o płatnościach) – Nowe obowiązki sprawozdawcze dla dostawców usług płatniczych

23. 08. 2023
Szkolenia i konferencje

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. dostawcy usług płatniczych będą obowiązani weryfikować, czy ciąży na nich obowiązek przekazywania informacji o wybranych transakcjach transgranicznych. Te dane będą następnie przekazywane do Centralnego Elektronicznego Systemu Informacji o Płatnościach (CESOP – ang. Central Electronic System of Payment Information). Wskazany system będzie – przede wszystkim – służyć zwalczaniu luki w podatku od towarów i usług w obszarze e-handlu. Należy już dzisiaj podjąć starania, aby móc wykonywać nowe obowiązki sprawozdawcze w ustawowym terminie.

Termin spotkania:

Wtorek, 29 sierpnia 2023 r., godzina 11:00

Agenda spotkania / CESOP – Nowe obowiązki sprawozdawcze dla dostawców usług płatniczych:

  1. CESOP – kluczowe informacje,
  2. Podmioty obowiązane do identyfikacji transakcji transgranicznych podlegających raportowaniu i przekazywania informacji o nich,
  3. Kluczowe zasady identyfikacji transakcji transgranicznych podlegających raportowaniu,
  4. Kluczowe zasady raportowania informacji o wybranych transakcjach transgranicznych.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

  • głównych księgowych,
  • osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość podatkową oraz świadczenie usług płatniczych,
  • dyrektorów finansowych,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe.

Dlaczego temat: CESOP (centralny elektroniczny system informacji o płatnościach) – Nowe obowiązki sprawozdawcze dla dostawców usług płatniczych

Obowiązek przekazywania informacji o wybranych transakcjach transgranicznych stanowi wyzwanie dla dostawców usług płatniczych. Z uwagi na fakt, że do czasu wejścia w życie przepisów ustawy implementującej wymogi w tym zakresie pozostało już niewiele czasu, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do terminowego wypełniania obowiązków sprawozdawczych (celem dostarczenia wymaganych danych do CESOP).

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegent:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

NEWSLETTER