Webinar: Ukryte zyski w estońskim CIT – co trzeba wiedzieć żeby nie nadpłacać podatku?

17. 10. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje,Prawo,CIT

Od 2021 w systemie polskiego podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonuje alternatywna metoda rozliczania dochodu – ryczałt od dochodów spółek (tzw. „estoński CIT”). Po korzystnych zmianach przepisów jakie nastąpiły w 2022 wielu podatników wybrało właśnie tę formę opodatkowania. Spółki korzystające z estońskiego CIT płacą bowiem podatek dochodowy zasadniczo dopiero w momencie wypłaty zysku na rzecz wspólników. Niemniej jednak reżim estońskiego CIT przewiduje również opodatkowanie tzw. ukrytych zysków, czyli różnego rodzaju świadczeń na rzecz wspólników, które w zamyśle ustawodawcy mogą być innym sposobem na wypłatę zysku ze spółki – zysku, który zasadniczo powinien podlegać opodatkowaniu. W praktyce opodatkowanie ukrytych zysków jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w estońskim CIT.

Termin spotkania:

Wtorek 24.10.2023 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Ukryte zyski w estońskim CIT – co trzeba wiedzieć żeby nie nadpłacać podatku?”:

Podczas webinaru zostaną omówione następujące tematy:

  • „Estoński CIT” – kto powinien się zainteresować?
  • Ukryte zyski – definicja.
  • Ukryte zyski – praktyka interpretacyjna.
  • Termin płatności dochodu z tytułu ukrytych zysków.
  • Obowiązki formalne.
  • Podsumowanie – o czym należy pamiętać, aby chronić się przed ryzykiem opodatkowania.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

  • dyrektorów finansowych,
  • pracowników działów finansowo-księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku w ramach estońskiego CIT,
  • wspólników spółek korzystających z estońskiego CIT,
  • osób rozważających wybór estońskiego CIT, które chciałyby odpowiednio zaplanować relacje biznesowe pomiędzy spółką a jej właścicielami pod kątem ograniczenia ryzyka wystąpienia ukrytych zysków.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.

Project Tax Manager

Rafał specjalizuje się w planowaniu podatkowym, restrukturyzacjach działalności gospodarczej (w szczególności dla grup kapitałowych), przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz bieżącym doradztwie podatkowym. Posiada doświadczenie w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC m.in dla podmiotów z sektora IT, finansowego oraz nieruchomości. Doświadczenie to obejmuje m.in. doradztwo w transakcjach międzynarodowych.

Rafał posiada również doświadczenie w realizacji projektów doradczych obejmujących zabezpieczanie transakcji pod kątem ryzyka podatkowego, kontrole i postępowania podatkowe, spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom należących do dużych grup kapitałowych.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Rafał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

NEWSLETTER