Terminy na obowiązki w TP – podatnik z rokiem podatkowym 2022 równym kalendarzowemu

12. 05. 2023
Podatki,Artykuły

Nowelizacja przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. w obszarze cen transferowych spowodowała m.in. zmianę terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Kogo dotyczy rozliczenie TP za rok podatkowy 2022?

Podatnika, którego rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, tj. trwał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., bądź co prawda nie jest równy kalendarzowemu, ale rozpoczął się i zakończył z końcem 2022 roku (tzw. skrócony rok podatkowy), terminy na wypełnienie poszczególnych obowiązków są wyznaczane w oparciu o znowelizowane przepisy.

Do kiedy należy rozliczyć TP za rok podatkowy 2022?

Terminy na wypełnienie przez podatnika obowiązków z zakresu cen transferowych za rok podatkowy 2022 wskazano w poniższej tabeli.

Rok podatkowy
Rodzaj obowiązku
Termin ustawowy
Deadline
Rok podatkowy równy kalendarzowemu, tj. trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., bądź tzw. skrócony rok podatkowy, tj. rozpoczynający się po 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 grudnia 2022 r.
sporządzenie w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File)
do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
31 października 2023 r.
złożenie TPR, który aktualnie zawiera oświadczenie o sporządzeniu Local file [1] (podatnik nie jest już obowiązany do składania oświadczenia jako oddzielnego dokumentu) (tzw. Master File)
do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
30 listopada 2023 r.
dołączenie do Local File grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File)
do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
31 grudnia 2023 r.

[1] Na moment publikacji przedmiotowego artykułu, na portalu e-Deklaracje nie została opublikowana wersja formularza TPR, który w swojej treści zawiera oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W dniu 10 maja br. Ministerstwo Finansów opublikowało Komunikat dotyczący złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Informacji TPR-C oraz TPR-P, zgodnie z którym: „W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.”

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/komunikat-dotyczacy-zlozenia-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych-w-informacji-tpr-c-oraz-tpr-p/


Autor:
Aleksandra Garbacz
Ceny Transferowe i Wyceny

Masz pytania?

Justyna Żbikowska-Sapko
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska-sapko@arenaadvisory.com
NEWSLETTER