Natalia Michoń

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12802). Natalia posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym oraz w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Natalia specjalizuje się w doradztwie dla polskich instytucji w zakresie podatków CIT, PIT, VAT, PCC oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Jednym z jej głównych zainteresowań zawodowych jest opodatkowanie instytucji finansowych – przeprowadzała projekty doradcze dotyczące m.in. obrotu portfelami wierzytelności, instrumentów pochodnych oraz produktów finansowych. Posiada doświadczenie w złożonych projektach restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych; przeglądach podatkowych w zakresie CIT i VAT, włączając w to badania rozliczeń podatkowych m.in. w bankach i firmach pożyczkowych; oraz przeglądach due diligence. Natalia koordynowała wdrożenia projektów z zakresu ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na nowe inwestycje (tzw. Polska Strefa Inwestycji) dla firm m.in. z branży IT, produkcyjnej i finansowej.
Zdobywała także doświadczenie w jednej z firm doradczych z tzw. wielkiej czwórki w usługach sprawozdawczości i rachunkowości podatkowej dla m.in. firm z branży IT, motoryzacyjnej i nieruchomości. Wcześniej pracowała w KDP Doradcy Podatkowi.
Natalia jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz prawa na Akademii Leona Koźmińskiego.

Języki

polski, angielski

 

 

NEWSLETTER