Zwolnienie z ZUS dla lekarzy stomatologów

8. 04. 2020
Alert

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele firm musiało zamknąć swoje drzwi przed klientami. Jedną z grup zawodowych, która została dotknięta negatywnymi skutkami epidemii są lekarze stomatolodzy. Ich gabinety mogą być co prawda otwarte, ale wiele z nich dobrowolnie zrezygnowało z przyjmowania pacjentów w tym trudnym czasie.

Pod koniec marca Ministerstwo Zdrowia opublikowało wprawdzie zalecenia dla stomatologów, ale zgodnie z nimi stomatolodzy powinni przyjmować tylko tych pacjentów, którzy wymagają pilnej interwencji, wizyty pozostałych powinny zostać przełożone po zmianie sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Pacjenci bez podejrzenia zarażeniem koronawirusem mogą być przyjmowani pod warunkiem, że personel będzie używał jednorazowych środków ochronnych, przyjmowany będzie co najwyżej jeden pacjent na godzinę, a gabinet będzie umyty i zdezynfekowany po każdym pacjencie. Do tej pory niewiele gabinetów zdecydowało się na wprowadzenie zalecanych środków ostrożności i zdecydowana większość z nich pozostaje zamknięta.

Jak zatem przetrwać ten trudny czas i zabezpieczyć płynność finansową niezbędną do wypłaty wynagrodzeń dla personelu?

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią rząd zaproponował przedsiębiorcom kilka rozwiązań mających im pomóc w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Pod określonymi warunkami lekarz dentysta może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Dostępne jest także zwolnienie ze składek ZUS od  pracowników gabinetu stomatologicznego, które ma z kolei zapobiegać zwolnieniom pracowników i odciążać napięte budżety pracodawców.

Uzyskanie wsparcia wymaga złożenia sformalizowanego wniosku.

Zdajemy sobie sprawę, że w czasie epidemii lekarze i lekarze dentyści mają niewiele czasu na wypełnianie biurokratycznych zobowiązań, dlatego możemy zaproponować naszą pomoc w tym względzie. Możemy przeanalizować czy dany przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia ze składek, a jeśli tak, to przygotujemy stosowne dokumenty.

Jesteśmy świadomi licznych wątpliwości pojawiających się w środowisku lekarskim, które wynikają z niejasno sformułowanych przepisów – pomożemy je rozwiać. Serdecznie zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.

Autor: Jakub PiotrowiczSenior Tax and Analysis Consultant

Zapraszamy do kontaktu:

Aneta Saramak
Tax Managing Partner
+48 603 700 015
aneta.saramak@arenaadvisory.com
NEWSLETTER