Zmiany w JPK VAT od lipca 2021

12. 05. 2021
Podatki,Alert,VAT

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.10.2020 r., podatnicy VAT składają miesięczne raporty JPK_VAT zawierające szczegółowe informacje na temat zawieranych transakcji. Pojawiające się wątpliwości interpretacyjne w wielu obszarach spowodowały wiele trudności z przygotowywaniem nowej formy raportowania. W odpowiedzi na potrzebę uproszczeń, Ministerstwo Finansów planuje zmiany w składaniu jednolitych plików kontrolnych. Proponowana nowelizacja miała obowiązywać już od rozliczenia za kwiecień 2021 r., jednak projekt rozporządzenia w tym zakresie od jakiegoś czasu stoi w miejscu i nie wiadomo dokładnie które okresy obejmie.

Zmiany w JPK VAT

Oznaczenia GTU

W rozporządzeniu zmienia się sposób oznaczania z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Rozporządzenie wskazuje również, że czynności oznaczone kodem „RO” lub „WEW” nie będą podlegać oznaczeniom GTU.

Oznaczenie MPP

Obowiązkowe będzie oznaczanie kodem „MPP” wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, także tych, w których stosuje się ten mechanizm dobrowolnie. Jeżeli nabywca towaru lub usługi zdecyduje się na dobrowolną zapłatę z  użyciem mechanizmu podzielonej płatności sprzedawca będzie musiał zweryfikować rachunek bankowy nabywcy i nanieść go na ewidencję w JPK_VAT.

Oznaczenie TP

Rozporządzanie wprowadza obowiązek oznaczania jako „TP” dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, których łączna kwota należności przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych. Obowiązek odnosi się do kwoty całej transakcji, a nie tylko pojedynczej faktury.

Zbiorcze wykazywanie paragonów i biletów za przejazd

Rozporządzenie wprowadza możliwość wykazywania zbiorczo paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznawanych za faktury uproszczone oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

Korekty in minus

Rozporządzenie określa, że zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego
z oznaczeniem „WEW”.

Zmiana schematu JPK_VAT

Dodatkowo, zmianie ulegnie sama struktura pliku JPK_VAT. W okresie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia będzie można stosować dotychczasową strukturę JPK_VAT z deklaracją. Projektu nowej struktury jeszcze nie opublikowano.

Rozporządzenie obecnie znajduje się na etapie opiniowania.

Jak możemy pomóc?

Arena Tax oferuje wsparcie w zakresie:

  • przygotowania deklaracji podatkowych oraz korekt,
  • szkolenia i warsztaty w zakresie raportowania JPK_VAT,
  • zautomatyzowane rozwiązania w zakresie weryfikacji poszczególnych transakcji dla celów JPK_VAT,
  • wsparcie w kontrolach i czynnościach sprawdzających z zakresu VAT.

Kontakt:

Żaneta Gryka
Tax Manager
+48 502 325 006
zaneta.gryka@arenaadvisory.com
NEWSLETTER