W celu zwiększenia atrakcyjności prowadzenia przez firmy działań badawczo-rozwojowych oraz wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, dla firm decydujących się na działalność badawczą wprowadzono możliwość skorzystania z ulg podatkowych – B+R oraz IP Box.

Ulga B+R ma na celu wspieranie podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy regularnie ponoszą koszty związane z opracowywaniem, ulepszaniem czy tworzeniem nowych funkcji oraz opracowywaniem kolejnych zastosowań dla istniejących już w ramach przedsiębiorstwa produktów, usług lub procesów. Ulga IP Box natomiast, polega natomiast na opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT lub PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Powyższe ulgi podatkowe są rozwiązaniami stosunkowo nowymi i w dalszym ciągu wciąz wielu uprawnionych przedsiębiorców ich nie stosuje. Powszechnym „mitem” pozostaje kojarzenie działalności badawczo-rozwojowej wyłącznie z naukowcami, przeprowadzającymi eksperymenty w laboratorium. Wynika z tego przeświadczenie, że spełnienie wymagań uzyskania ulg jest poza zasięgiem części firm lub ograniczają one zastosowania ulgi do wybranych obszarów. W rzeczywistości ulgi B+R i IP Box są dostępne dla znacznie szerszego kręgu przedsiębiorstw niż się powszechnie uważa, a skorzystanie z nich może stać się efektywnym sposobem na realne obniżenie kosztów prowadzonego rozwoju
w spółce.

Aby poszerzyć wiedzę przedstawicieli firm przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego oraz chemicznego na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych zespół Arena Advisory przygotował bezpłatne szkolenie: Zastosowanie ulgi B+R i IP Box w branży kosmetyczno-chemicznej i farmaceutycznej

Termin: 8 grudnia 2020 r., start godz. 10:00

Szerokie grono przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego opodatkowania działa w branżach chemicznej, farmaceutycznej czy kosmetycznej. Ze względu na specyfikę sektora, uzyskanie ulgi B+R czy IP Box (lub obu jednocześnie) jest zazwyczaj na wyciągnięcie ręki. Niestety spółki często nie zdają sobie z tego sprawy, a tym samym pozbawiają się szansy na preferencyjne opodatkowanie.

Agenda webinaru:

 1. Czym jest działalność badawczo – rozwojowa w rozumieniu podatkowym i jak ją odnaleźć?

 

 1. Wsparcie od strony kosztowej – Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R):
 • przedstawienie mechanizmu funkcjonowania ulgi B+R – potencjalne oszczędności podatkowe;
 • identyfikacja kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R w wybranych branżach;
 • obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne z związane z korzystaniem z ulgi B+R;
 • maksymalizacja oszczędności podatkowych poprzez uzyskanie statusu Centrum Badawczo Rozwojowego.

 

 1. Wsparcie od strony przychodowej – IP Box – 5% stawka podatkowa:
 • przedstawienie mechanizmu funkcjonowania IP Box.
 • jakie kwalifikowane prawa własności intelektualnej podlegają uldze IP Box?
 • jak kalkulować dochód podlegający opodatkowaniu stawce 5%?
 • obowiązki ewidencyjno – dokumentacyjne.

 

 1. Łączenie ulgi B+R i IP Box w wybranych branżach

Prelegent:

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13135). Agata posiada 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem tematów ulg podatkowych oraz postępowań spornych.

Agata brała udział w licznych projektach z zakresu innowacyjności (IP Box oraz B+R) w szczególności dla branży technologicznej i finansowej. Zajmuje się także kompleksowym doradztwem w kwestiach podatkowych, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym cen transferowych, a także zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Doradzała w trakcie wielu kontroli podatkowych i skarbowych, reprezentując klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, m.in. w sporach podatkowych dotyczących usług pośrednictwa finansowego oraz instrumentów finansowych, a także czynności sprawdzających z zakresu ulg podatkowych.