Zakup maseczek ochronnych dla pracowników, a rozliczenia podatkowe

16. 04. 2020
Alert

Wydatki na zakup maseczek ochronnych dla pracowników a rozliczenia podatkowe

 

Od dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, zgodnie z którym do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia, pracownicy nie mają obowiązku noszenia maseczki w miejscu pracy, m.in. pod warunkiem zachowania odpowiedniego odstępu.

Istnieją jednak zawody i sytuacje, w których nie jest możliwe spełnienie powyższego wymogu, a tym samym pracownicy czy też przedsiębiorcy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w miejscu pracy czy podczas wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem pracy. Czy w takim wypadku przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych oraz odliczyć VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup maseczek ochronnych dla siebie i dla swoich pracowników?

 

Zakup maseczek ochronnych dla pracowników, a koszty podatkowe

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydatki poniesione na zakup maseczek ochronnych dla pracowników zaliczyć do kosztów podatkowych. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zakup maseczek ochronnych podczas stanu epidemii wydaje się więc być wydatkiem niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym, można stwierdzić, że spełnia on ogólną przesłankę uznania za koszt podatkowy, tj. został poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Zakup maseczek ochronnych dla przedsiębiorców, a koszty podatkowe

W przypadku maseczek ochronnych zakupionych przez przedsiębiorcę na własne potrzeby, organy podatkowe mogą kwestionować zaliczenie do kosztów części takich wydatków, twierdząc że maseczki mogą być używane również do celów prywatnych przedsiębiorcy. Sugerujemy zatem nie uwzględnianie na fakturze wydatków na maseczki ochronne używane w celach prywatnych i zaliczenie do kosztów podatkowych tylko tych wydatków, które zostały poniesione na maseczki wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, po ich odpowiednim udokumentowaniu.

 

Zakup maseczek ochronnych, a odliczenie VAT

Ministerstwo Finansów nie odniosło się do kwestii odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup maseczek ochronnych. W związku z tym, należy przeanalizować ogólne przepisy ustawy o VAT, zgodnie z którymi, warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia VAT jest związek z wykonywaniem przez przedsiębiorcę czynności opodatkowanych. Zatem, jeśli przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że używanie maseczek ochronnych było niezbędne do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych, powinien mieć prawo do odliczenia VAT zarówno z tytułu wydatków poniesionych na zakup maseczek dla siebie jak i dla swoich pracowników.

 

Autor: Ewelina Pluta, Senior Tax Consultant

Zapraszamy do kontaktu:

Aneta Saramak
Tax Managing Partner
+48 603 700 015
aneta.saramak@arenaadvisory.com
NEWSLETTER