Wydłużenie terminów na złożenie TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

27. 04. 2021
Ceny transferowe

15 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694) dalej jako: „Ustawa”.

Na podstawie art. 16 pkt 4 Ustawy wprowadzono zmiany do art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), polegające na:

Wydłużeniu terminu na złożenie informacji o cenach transferowych:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

Wydłużeniu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 39 pkt 1 Ustawy powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (tj. 15 kwietnia 2021 r.), z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.

W praktyce dla podmiotów, których rok podatkowy skończył się z dniem 31 grudnia 2020 r., termin na złożenie TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych nie upłynie z końcem września br., a trzy miesiące później (tj. 31 grudnia 2021 r.).

Autor: Anna Kardyś, Senior Transfer Pricing & Valuations Consultant

Zapraszam do kontaktu:

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER