Wsteczne rozliczenie straty w dobie pandemii, czyli jak odzyskać podatek zapłacony w 2019 roku

22. 01. 2021
Podatki

Przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku z powodu panującej pandemii COVID-19 odnotowali znaczny spadek przychodów w stosunku do roku 2019, a także ponieśli stratę podatkową, mają możliwość rozliczenia straty z podatku dochodowego za 2019 rok.

Na mocy Tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. umożliwiono wsteczne rozliczenie straty podatkowej. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych, którzy z powodu trwającej pandemii:

  • ponieśli w roku podatkowym 2020 stratę z działalności gospodarczej, oraz
  • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności,

mogą jednorazowo obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku o wysokość straty poniesionej w 2020 roku, nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł.

Powyższe rozwiązanie jest szansą dla przedsiębiorców na uzyskanie dodatkowej gotówki, dzięki której będą mogli poprawić płynność finansową firmy. W dobie pandemii i trwającego zamknięcia gospodarki warto jest korzystać z możliwie największej ilości rozwiązań pomocowych.

Poniżej przedstawiamy przykłady jak rozliczenie straty z 2020 r. może wyglądać w praktyce.

Przykład 1: Wsteczne rozliczenie straty

Pan Bartłomiej prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, świadcząc usługi kosmetyczne we własnym salonie zlokalizowanym w dużym mieście. W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 zmuszony został do zamknięcia salonu, przez co poniósł stratę (poniesione przez niego wydatki na prowadzoną działalność gospodarczą przewyższyły uzyskane przychody) w wysokości 120.000 zł. Jego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. były niższe o co najmniej o połowę w porównaniu z łącznymi przychodami uzyskanymi  w 2019 r. z tej działalności. W 2019 r. podatnik osiągnął dochód wynoszący 320.000 zł, od którego zapłacił podatek dochodowy. Z uwagi na fakt, że Pan Bartłomiej korzysta z liniowej metody opodatkowanie, do swojego dochodu zastosował 19% stawkę podatku.

Dzięki nowym regulacjom Pan Bartłomiej może wstecznie odliczyć całą stratę poniesioną w 2020 r., tj. 120.000 zł, składając korektę zeznania za 2019 r. W ten sposób Pan Bartłomiej może otrzymać zwrot podatku zapłaconego za 2019 rok w wysokości nawet 22.800 zł.

Przykład 2: Wsteczne rozliczenie straty

Spółka XYZ z powodu pandemii poniosła w 2020 r. stratę w wysokości 7.800.000 zł. Jej przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej były w 2020 r. niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. Za 2019 r. spółka osiągnęła dochód wynoszący 12.300.000 zł. Dzięki nowym regulacjom, spółka w korekcie zeznania za 2019 r. może odliczyć jednorazowo stratę w wysokości nie przekraczającej kwoty 5.000.000 zł. Pozostałą część poniesionej w 2020 r. straty, tj. 1 2 800 000 zł (7.800.000 zł – 5.000.000 zł) będzie mogła odliczyć w zeznaniach za kolejne lata.

W omawianym przypadku, przy założeniu 19% stawki podatku CIT Spółka XYZ odzyska 950.000 zł.

Autor: Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Tax Partner, Justyna Kamińska, Tax Consultant,

NEWSLETTER