Od 2022 r. katalog dostępnych w polskim prawie ulg podatkowych został rozszerzony. Poza dostępnymi do tamtej pory, kluczowym preferencjami – ulgą na działalność badawczo-rozwojową i ulgą IP Box – ustawodawca wprowadził rozwiązania wspierające podatników ponoszących wydatki związane m.in. z zakupem robotów przemysłowych, zatrudnianiem innowacyjnych pracowników czy promujących nowoopracowywane produkty. Dodatkowo, korzystanie z ulg B+R i IP Box stało się od tego momentu korzystniejsze. Podczas webinarium przedstawimy kompleksowy przegląd kluczowych, z punktu widzenia branży spożywczej, ulg podatkowych, omówimy mechanizmy ich działania a także zaprezentujemy praktyczne przykłady ich zastosowania. Zaprezentujemy także wpływ korzystania z ulg na rachunek podatkowy podatników oraz omówimy możliwość jednoczesnego korzystania z dostępnych preferencji.

Dodatkowo, z uwagi na obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. przepisy o podatku minimalnym, omówimy także wpływ tych regulacji na możliwość korzystania z ulg podatkowych i obserwowane w tym zakresie stanowiska organów podatkowych.

Po zakończeniu webinarium odpowiemy także na Państwa pytania dotyczące przedstawionych zagadnień.

Termin spotkania:

Czwartek, 20 czerwca 2024 r., godzina 11:00

Agenda spotkania: „Zwiększ swoje zyski – ulgi podatkowe w przemyśle spożywczym”

Podczas spotkania przedstawimy zasady funkcjonowania i potencjalne korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwach z branży spożywczej następujących ulg podatkowych:

 • Ulga B+R;
 • Ulga na innowacyjnych pracowników;
 • Ulga na robotyzację;
 • Ulga na prototyp;
 • Ulga na ekspansję;
 • Ulga IP Box.

Dodatkowo, omówimy także możliwość jednoczesnego stosowania różnych ulg oraz wpływ przepisów o podatku minimalnym na możliwość zastosowania tych preferencji.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • właścicieli;
 • dyrektorów finansowych;
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia w podatku dochodowym w przedsiębiorstwach;
 • pracowników działów księgowych;
 • przedsiębiorców z branży spożywczej ponoszących wydatki:
  • na nabycie robotów przemysłowych;
  • produkcje próbne,
  • wprowadzenie na rynek nowych produktów, czy też
  • wydatki związane z rozszerzaniem rynków zbytu swoich produktów poprzez np. uczestnictwo w targach lub działania promocyjne.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Po wydarzeniu prezentacja jest udostępniana uczestnikom.

Prelegent:

Przemysław specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz rozliczaniem ulg podatkowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem zagranicznych i polskich przedsiębiorstw działających w branżach FMCG, IT, logistycznej, energetycznej, zbrojeniowej oraz podmiotów z sektora publicznego. Prowadził liczne projekty obejmujące przeglądy podatkowe i doradztwo w zakresie strukturyzacji rozliczeń podatkowych, projekty związane z kalkulacją i odliczeniem podatku VAT, a także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Krzysztof specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.
Jego głównym obszarem działalności jest wsparcie przedsiębiorców w zakresie implementacji ulg podatkowych. Zajmuje się między innymi: ulgą B+R, IP Box, ulgą na ekspansję, a także ulgą na innowacyjnych pracowników. W swojej karierze zajmował się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku u źródła. Krzysztof doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie zagadnień dotyczących cen transferowych opracowując lokalne i grupowe dokumentacje oraz sporządzał analizy porównawcze. Prowadził liczne projekty, w obszarze podatku VAT, obejmujące bieżącą kalkulację podatku. Przeprowadzał przeglądy podatkowe oraz doradzał podmiotom polskim i zagranicznym w zakresie strukturyzacji rozliczeń.