Webinarium: Kontrole i postępowania podatkowe – aktualne i spodziewane trendy

30. 11. 2021
Podatki,Szkolenia i konferencje

Polski Ład zawiera liczne propozycje modyfikacji, zmian, jak i nowych przepisów, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do kontroli, a w ich następstwie do postępowań podatkowych. Spadek dochodów budżetowych spowodowany pandemią COVID-19 wymusił również konieczność zapewnienia przez Krajową Administrację Skarbową dodatkowych wpływów podatkowych. Ze względu na upływające terminy przedawnień zobowiązań podatkowych (z końcem roku czy w lutym 2022 r.?), IV kwartał roku to zazwyczaj czas wzmożonych kontroli podatkowych. Wraz ze zmianą tendencji biznesowych również obszary zainteresowania organów podatkowych ulegają przeobrażeniu. Kontrole będą przeprowadzane nie tylko w ramach tych działalności, które od dawna są uważane za szczególnie na to narażone. Zwiększenie zakresu danych, jakimi dysponuje administracja skarbowa, cyfryzacja ksiąg i faktur oraz udostępnienie narzędzi ułatwiających ich efektywną analizę pozwala na wytypowanie obszarów, w których istnieje największe prawdopodobieństwo istnienia nieprawidłowości.

Niewątpliwie w najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonych kontroli podejmowanych przez fiskusa. Jak się do nich przygotować? Ja się zabezpieczyć? Jakie branże są szczególnie narażone? Na powyższe pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas naszego webinaru.

W trakcie webinarium eksperci Arena Tax omówią aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych, m.in.:

– Polski Ład – wybrane zmiany:

  • porozumienia inwestycyjne,
  • nabycie sprawdzające,
  • zmiany w przepisach o egzekucji administracyjnej (m.in. tymczasowe zajęcie nieruchomości),
  • zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym,
  • nowe obowiązki raportowania,

– Zmiany w przepisach WHT – stosowanie mechanizmu pay&refund w przyszłości a kontrole podatkowe

– Zmiany dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej – czy nadal będzie można składać czynny żal?

– Jak się przygotować do kontroli podatkowej? Jak zabezpieczać rozliczenia podatkowe?

– Co z przedawnieniem zobowiązań podatkowych w czasie epidemii, kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?  

Prelegenci:

Doradca podatkowy, Radca prawny.

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych.

Dawid Zarębski
Senior Tax Consultant

Doradca podatkowy, Radca prawny.

Dawid posiada ponad 12-letnie, bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

NEWSLETTER