Kontrole podatkowe mają na celu głównie sprawdzenie, czy podatnicy przestrzegają przepisów prawa podatkowego. W praktyce oznacza to, że rozliczenia podatników są analizowane. Jeśli organy podatkowe stwierdzą, że podatnik nie spełnia swoich obowiązków, podejmowane są działania w celu weryfikacji zgłoszonych kwot podatku. Nasuwa się zatem pytanie: Jakie są aktualne procedury kontroli podatkowych?

Kodeks karny skarbowy (KKS) obejmuje przestępstwa związane z naruszaniem przepisów prawa finansowego, takie jak podatki, cła, dewizy oraz gry hazardowe. W przypadku postępowań dotyczących tych przestępstw, stosuje się zasady zawarte w Kodeksie postępowania karnego, chyba że KKS stanowi inaczej. Sądy powszechne są odpowiedzialne za rozpatrywanie spraw dotyczących zarówno przestępstw, jak i wykroczeń skarbowych.

Szczególnej uwadze podlegają transakcje między podmiotami powiązanymi. Coraz częściej stosowane są klauzule przeciw unikaniu opodatkowania oraz inne przepisy pozwalające kwestionować neutralność podatkową określonych transakcji, na przykład fuzji spółek bez uzasadnienia ekonomicznego. Kontrole stają się więc coraz bardziej specjalistyczne i ukierunkowane.

Jakie są aktualne trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych?

Które obszary są obecnie szczególnie interesujące dla organów podatkowych?

Jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej?

Termin spotkania:

Czwartek, 4 lipca 2024 r. godzina 11:00

Agenda spotkania „Kierunek kontroli podatkowych i spraw karnych skarbowych – aktualne procedury”:

Podczas spotkania zostaną omówione następujące tematy:

 • Aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
 • Trendy w orzecznictwie NSA i WSA w sprawach podatkowych.
 • Skarbówka szuka nowych argumentów – jak spółka, zarząd oraz pracownicy mogą dochować należytej staranności?
 • Aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych – kluczowe aspekty.
 • Kontrola podatkowa – jak się przygotować? Kluczowe aspekty
 • Jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej?

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane przed wszystkim do:

 • właścicieli,
 • osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym:
  • dyrektorów finansowych,
  • głównych księgowych oraz
  • pracowników działów finansowo-księgowych.

Korzyści z udziału w webinarze

Omówimy aktualne, jak również spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Przedstawione zostaną obecne obszary zainteresowania organów podatkowych, a także przewidywania co do zagadnień, w stosunku do których w ocenie Arena Tax można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonych działań aparatu skarbowego. Dodatkowo, wobec faktu, iż w ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych, wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych.

Omówimy dla Państwa również działania prewencyjne, które należy podejmować, aby zminimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolach celno – skarbowych, kontrolach podatkowych, czynnościach sprawdzających oraz w sprawach karno – skarbowych) a także w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

Piotr Krawczak specjalizuje się doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Brał udział w przeglądach podatkowych zarówno w zakresie CIT jak i VAT. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z wdrażaniem ulg podatkowych (IP BOX i B+R), a także wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła. Piotr posiada doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi jak również w postępowaniach sądowo – administracyjnych.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w doradztwie podatkowym.