Globalny podatek wyrównawczy (tzw. Filar 2) będzie w Polsce obowiązywał od 1 stycznia 2025. Aby ustalić wysokość podatku, który dana spółka może mieć potencjalnie obowiązek uiścić, trzeba będzie sporządzić całkowicie odrębną kalkulację podatku (od kalkulacji podatku CIT). Przygotowanie się do kalkulacji podatku wyrównawczego wymaga zebrania szeregu informacji i wartości zarówno z perspektywy podatkowej jak i finansowej (księgowej), uzgodnienia tych danych z perspektywy podatkowej i księgowej, dokonania kilkunastu wyborów co do stosowania przepisów oraz uwzględnić ewentualne korekty kwalifikowanego dochodu podatku wyrównawczego. O tym chcielibyśmy opowiedzieć w swoim webinarium.

Termin spotkania:

Czwartek 18 lipca 2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania „Filar 2 – Jak prawidłowo skalkulować podatek wyrównawczy?”:

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

 • Standard rachunkowości do zastosowania przy kalkulacji podatku wyrównawczego,
 • Uproszczona kalkulacja podatku wyrównawczego,
 • Księgowy dochód (strata) netto,
 • Kalkulacja kwalifikowanego dochodu (straty) kalkulacja wysokości podatku w tym podstawy opodatkowania,
 • Wybrane korekty kwalifikowanego dochodu,
 • Jak przygotować spółkę do procesu kalkulacji podatku wyrównawczego.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:

 • dyrektorów finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku dochodowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • głównych księgowych,
 • przedsiębiorców,
 • kadry zarządzającej.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

W trakcie swoje kariery zawodowej Wojciech pracował dla wielu branż, w szczególności z sektora nieruchomościowego, produkcyjnego, finansowego i IT.
Wojciech doradzał przy projektach transakcyjnych np.: zakup kilkunastu hal magazynowych w Polsce, czy zbycie zakładu produkcyjnego. Ma doświadczenie w międzynarodowych projektach restrukturyzacyjnych (analizie i wdrożeniu modelu płatności międzygrupowych uwzględniającego polskie wymogi podatku u źródła), a także wdrożeniu ulg podatkowych tj.: implementacja ulgi IP Box w sektorze przetwórstwa mięsnego. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Wojciech zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach tzw.: Wielkiej Czwórki, jak również pracując w polskiej wiodącej kancelarii prawnej, gdzie samodzielnie zajmował się obszarem podatków. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w licznych kursach merytorycznych oraz rozwijających kompetencje interpersonalne. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również program Eucotax Wintercourse.