Webinar: Zwrot środków pieniężnych z urzędu skarbowego. Ulga B+R i IP Box dla przedsiębiorców w praktyce.

15. 06. 2020
Aktualności firmowe,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Przepisy dotyczące ulgi na badania i rozwój (ulga B+R) oraz ulgi IP Box umożliwiają przedsiębiorcom osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych w związku prowadzoną przez nich działalnością. Wiele firm prowadzi takie prace na co dzień, nie zdając sobie sprawy z wiążących się z tym możliwości. Często głównym problemem przedsiębiorców jest brak pewności czy prowadzona przez nich działalność kwalifikuje się jako badania i rozwój, a także jak kalkulować dochód podlegający opodatkowaniu w przypadku ulgi IP Box. Definicje zawarte w ustawie są dosyć ogólne, a większość przedsiębiorców zna je ze świata dotacji. Często też pojawia się pytanie, czy i jak można łączyć ulgi B+R i IP Box.

 

Prelegenci:

Doradcy podatkowi Arena Advisory, Agata Czerniak i Bartosz Mroczkowski przedstawią główne założenia ulg B+R i IP Box oraz wskażą, kto może z nich skorzystać. Wyjaśnią również, dlaczego w obecnym czasie mogą one stanowić efektywny sposób zwiększenia finansowania przedsiębiorstwa.

 

Dla kogo?

Webinar skierowany jest głównie do osób decyzyjnych w zakresie inwestycji i strategii rozwoju działalności w firmie, a także tych wszystkich osób, które zajmują się rozliczeniami – w tym działalności badawczo-rozwojowej (właściciele i zarządy, dyrektorzy ds. inwestycji, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi).

 

Termin: 25.06 godz. 10:30 – 12:00

Rejestracja: https://arenaadvisory.clickmeeting.pl/zwrot-srodkow-pienieznych-z-urzedu-skarbowego-ulga-b-r-i-ip-box-dla-przedsiebiorcow-w-praktyce-/register

Prelegenci:

Uczestnicy webinaru otrzymają także możliwość odbycia krótkich, indywidualnych konsultacji z doradcami podatkowymi Arena Advisory, w zakresie możliwości skorzystania z ulg podatkowych w ich przedsiębiorstwach. Szczegóły zostaną podane podczas webinaru.

 

Agenda:

 1. Instrumenty podatkowe wspierające działalność badawczo – rozwojową.
 2. Czym jest działalność badawczo – rozwojowa w rozumieniu podatkowym i jak ją odnaleźć u większości przedsiębiorców?
 3. Wsparcie od strony kosztowej – Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R):
  1. przedstawienie mechanizmu funkcjonowania ulgi B+R – korzyści możliwe do wygenerowania;
  2. identyfikacja kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R;
  3. obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne z związane z korzystaniem z ulgi B+R.
  4. Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) jako sposób na maksymalizację korzyści w uldze B+R.
 4. Wsparcie od strony przychodowej – IP Box – 5% stawka podatkowa:
  1. przedstawienie mechanizmu funkcjonowania IP Box – kto może z niego skorzystać? 
  2. czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej;
  3. jak kalkulować dochód podlegający opodatkowaniu stawce 5%;
  4. obowiązki ewidencyjno – dokumentacyjne;
  5. IP Box w nietypowych branżach.
 5. Łączenie ulgi B+R i IP Box.

 

NEWSLETTER