Webinar: Zmiany i nowe możliwości w branży leasingowej.

12. 09. 2022
Podatki,Szkolenia i konferencje

Na webinarze omówimy najczęściej poruszaną tematykę podatkową, odnoszącą się do podmiotów działających w branży leasingowej, jak również jej klientów.

Omówimy skutki wprowadzonych zmian w ustawach podatkowych, jak również bieżące stanowiska organów podatkowych oraz judykatury, w kontekście stosowania przepisów ustaw podatkowych.

Termin spotkania:

Wtorek, 20 września 2022 r. godzina 11:00

Agenda spotkania:

 1. Zmiany konstrukcyjne a podatek akcyzowy
 2. „Polski Ład” a branża leasingowa
  • Nowe ulgi podatkowe – ulga na robotyzację
  • Nowe zasady ustalania limitu kosztów finansowania dłużnego
  • Podatek minimalny
  • Zmiany w zakresie prywatnego wykupu samochodów z leasingu
 3. Ulga za złe długi
 4. Modyfikacja postanowień umowy leasingu
  • Wydłużenie / skrócenie okresu obowiązywania umowy
  • Zmiana strony umowy leasingu
  • Wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu
  • Zagadnienia podatkowe związane z opłatami leasingowymi
 5. Sprzedaż przedmiotu leasingu w trakcie i po zakończeniu umowy leasingu
 6. Podwójny limit kosztów 150 tys. PLN
 7. Naprawy powypadkowe leasingowanych pojazdów/odszkodowania – skutki podatkowe

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do podmiotów działających w branży leasingowej (leasingodawców), jak również podmiotów korzystających w usług tejże branży (leasingobiorców).

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegentka:

Marta Henger

Doradca podatkowy

Marta specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawych oraz podatku od towarów i usług. Podczas swojej kariery zawodowej Marta wspierała klientów przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących fuzje i przejęcia (M&A), podziały, połączenia, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. Przeprowadzała liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, WHT), brała udział w procesach due diligence przedsiębiorstw działających m.in. w branży real estate oraz farmaceutycznej, jak również reprezentowała klientów podczas kontroli podatkowych i czynności sprawdzających.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Marta zdobywała doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunki administracja i ekonomia.

NEWSLETTER