Webinar: Ulga na wsparcie nowych inwestycji – kto z niej skorzysta i jak ją rozliczyć?

17. 03. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje

Tematem webinarium będą kwestie związane z rozliczeniem ulgi na nowe inwestycje. Poruszona zostanie tematyka parametrów wpływających na wysokość dostępnej ulgi, zasady kalkulacji dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania, a także zmiany w przepisach prawa, jakie nastąpiły wraz z początkiem 2023 roku.

Termin spotkania:

Czwartek, 23 marca 2023 r., godzina 11:00

Agenda spotkania:

  1. Ulga na nowe inwestycje – co wpływa na jej wysokość
  2. Wydatki i ich kwalifikowalność
  3. Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej
  4. Zakres ulgi na nowe inwestycje
  5. Wyodrębnienie dochodu związanego z nową inwestycją
  6. Alokacja przychodów i kosztów
  7. Obowiązki sprawozdawcze
  8. Najnowsza praktyka organów podatkowych
  9. Zmiany w przepisach prawa począwszy od 2023 roku

Odbiorcy szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zachęcamy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy planują realizację nowych inwestycji, prowadzą działalność na podstawie uzyskanej decyzji o wsparciu, jak również osoby, zajmujące się rozliczaniem ulgi.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegent:

Marta Henger

Doradca podatkowy

Marta specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawych oraz podatku od towarów i usług. Podczas swojej kariery zawodowej Marta wspierała klientów przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących fuzje i przejęcia (M&A), podziały, połączenia, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. Przeprowadzała liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, WHT), brała udział w procesach due diligence przedsiębiorstw działających m.in. w branży real estate oraz farmaceutycznej, jak również reprezentowała klientów podczas kontroli podatkowych i czynności sprawdzających.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Marta zdobywała doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.
Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunki administracja i ekonomia.

Żaneta Pasieka

Doradca podatkowy

Żaneta posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz jako pracownik administracji skarbowej. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem ulg podatkowych. Podczas swojej pracy zawodowej brała udział m.in. w procesach due diligence, a także licznych projektach z obszaru cen transferowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w państwowych strukturach kontroli skarbowej, w kancelarii prawnej oraz w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Administracja oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

NEWSLETTER