Webinar: Wierzytelności w branży pożyczkowej – rzeczywistość, możliwości, prognozy.

7. 10. 2022
Podatki,Szkolenia i konferencje

Uchwalenie przez Sejm RP – w dniu 6 października 2022 r. – ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie będzie miało duży wpływ na działalność instytucji pożyczkowych w Polsce. Z tego też względu zapraszamy Państwa na webinarium, na który omówimy realia, możliwości i prognozy dla branży pożyczkowej – m.in. w świetle postanowień ww. ustawy.

Termin spotkania:

Środa, 19 października 2022 r. godzina 11:00

Agenda spotkania:

 1. Rzeczywistość
  • Nieściągalne wierzytelności a KUP.
  • Ulga na złe długi – kto może skorzystać?
  • Strata na zbyciu wierzytelności a KUP.
 2. Możliwości
  • Zmniejszenie obciążeń w PDOP.
  • Podatek VAT.
 3. Prognozy
  • Zmniejszenie limitu kosztów pozaodsetkowych.
  • Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Małe instytucje płatnicze.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do dyrektorów finansowych oraz (głównych) księgowych reprezentujących przedsiębiorców z branży pożyczkowej. 

Dlaczego ten temat?

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie spowoduje istotną zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. Kluczowe zmiany – takie jak (i) objęcie instytucji pożyczkowych nadzorem KNF, (ii) ustalenie nowych limitów kosztów pozaodsetkowych czy (iii) nakaz prowadzenia działalności w określonej formie prawnej (spółka akcyjna albo spółka z o.o. z ustanowioną radą nadzorczą – przy kapitale zakładowym nie niższym niż 1 mln zł) – mogą spowodować konieczność podjęcia działań, które pozwolą uzyskać zgodność regulacyjną i umożliwią kontynuowanie działalności w branży pożyczkowej (o ile zapadnie decyzja o dalszej działalności w tej branży).

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegent:

Łukasz Kumkowski

Doradca podatkowy, Radca prawny

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12798) oraz radca prawny (nr wpisu WA-15250). Łukasz posiada 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w obszarze stosowania ulg podatkowych (ulga B+R, IP Box).

Praca zawodowa i edukacja

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

NEWSLETTER