Webinar: Wiele ważnych zmian w podatku cukrowym, w tym rozszerzenie katalogu podatników.

17. 10. 2022
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Spotkanie zostanie poświęcone kwestiom związanym z planowanymi zmianami w ustawie o podatku cukrowym oraz przedstawione zostaną kluczowe problemy interpretacyjne związane z dotychczasowym funkcjonowaniem opłaty cukrowej. Zmiany przepisów będą dotyczyć obszarów fundamentalnych, takich jak podmiot zobowiązany do zapłacenia opłaty cukrowej, czy napój będący przedmiotem tej opłaty. Zmiana przepisów będzie również oznaczać w wielu kwestiach utratę mocy ochronnej z już uzyskanych indywidualnych interpretacji.

Termin spotkania:

Wtorek, 25 października 2022 r. godzina 11:00

Agenda spotkania:

 1. Planowane zmiany w ustawie o podatku cukrowym, w tym m.in.:
  • rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty,
  • obciążenie opłatą cukrową sprzedaży napojów przez Internet,
  • zmiany w zakresie weryfikacji czy opłata została już zapłacona na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw,
  • przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty – z podmiotów dokonujących sprzedaży detalicznej lub sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej – na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje,
  • zmiana definicji napoju,
  • zmiana definicji „wprowadzenia na rynek krajowy napojów”.
 2. Podsumowanie – przegląd interpretacji indywidualnych – kluczowe aspekty.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar przeznaczony jest dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, menadżerów podatkowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób zajmujących się rozliczaniem podatkowym, w tym podatku cukrowego.

Kwestie, które będziemy omawiać podczas webinaru są szczególnie istotne dla:

 • Producentów napojów,
 • Importerów i dokonujących WNT,
 • sieci restauracji, punktów gastronomicznych,
 • operatorów maszyn vendingowych.

Dlaczego ten temat?

Na webinarze omówimy obszerny projekt nowelizacji ustawy o ustawy o zdrowiu publicznym w zakresie opłaty od środków spożywczych (tzw. opłata „cukrowa”). Podczas webinaru przedstawimy aktualne założenia prezentowanej nowelizacji oraz informacje praktyczne dotyczące funkcjonowania opłaty cukrowej w oparciu o wydane interpretacje indywidualne. 

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Dawid Zarębski

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER