Webinar: Trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych

24. 01. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje

Na webinarze omówimy aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz wybrane tematy z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Przedstawione zostaną obecne obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych, a także przewidywania co do zagadnień, w stosunku do których w ocenie specjalistów Arena Tax można w najbliższej przyszłości spodziewać się wzmożonych działań aparatu skarbowego. Dodatkowo, wobec faktu, iż w ostatnim czasie organy podatkowe i organy ścigania prowadzą zintensyfikowaną walkę z uszczupleniami podatkowymi, skierowaną nie tylko przeciwko spółkom, ale także członkom zarządów i pracownikom działów finansowych, wskażemy aktualną praktykę organów ścigania w sprawach karnych skarbowych.

Omówimy również jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej oraz zalety posiadania wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Termin spotkania:

Wtorek, 31 stycznia 2023 r. godzina 11:00

Agenda spotkania:

  1. Aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
  2. Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej, w tym m.in.: zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej, zmiany w zakresie przedawnienia.
  3. Skarbówka szuka nowych argumentów – Podatnikom coraz trudniej udowodnić należytą staranność w rozliczaniu podatków.
  4. Trendy w orzecznictwie NSA i WSA w sprawach podatkowych.
  5. Aktualna praktyka organów ścigania w sprawach karnych skarbowych – kluczowe aspekty.
  6. Wątpliwości dotyczące składania czynnego żalu na gruncie aktualnych przepisów – jak skutecznie uniknąć odpowiedzialności?
  7. Jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej? – kluczowe aspekty z uwzględnieniem projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (w tym problematyka nieprawidłowości w działalności podmiotu zbiorowego).
  8. Wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Dawid Zarębski

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER