Webinar: Przegląd dostępnych ulg podatkowych dla przemysłu ciężkiego (producenci maszyn, urządzeń, komponentów)

8. 02. 2023
Arena Tax / Listy Sankcyjne
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Od 2022 r. zwiększyło się portfolio ulg podatkowych, z których mogą skorzystać podatnicy. Lista ulg uległa znacznemu rozszerzeniu, dając przedsiębiorcom zdecydowanie większe możliwości do skorzystania z preferencji podatkowych – czy to w zakresie ekspansji, automatyzacji procesów produkcji, rozwoju nowych produktów czy wsparcia innowacyjnych pracowników. Dodatkowo ulgi, które już działają w polskim prawie podatkowym od kilku lat mogą być jeszcze bardziej korzystne. Jak więc zapłacić niższe podatki?

Na czym polegają zmiany w ulgach już obowiązujących?

Jak działają nowe ulgi?

Jak najlepiej z nich skorzystać?

O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać podczas naszego webinaru podatkowego, gdzie zaprezentujemy przegląd ulg podatkowych przeznaczonych dla przemysłu ciężkiego.

Termin spotkania:

Czwartek, 16 lutego 2023 r. godzina 11:00

Agenda spotkania / Jak zapłacić niższe podatki?:

Przedstawimy zasady działania, korzyści dla przemysłu ciężkiego wynikające z wdrożenia oraz przykłady zastosowania następujących ulg:

  1.     Ulga B+R
  2.     Ulga na innowacyjnych pracowników
  3.     Ulga na robotyzację
  4.     Ulga na prototyp
  5.     Ulga na ekspansję

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie z przeglądu ulg podatkowych jest adresowane w szczególności do właścicieli, dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia w podatku dochodowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu ciężkiego (w tym producentów maszyn, urządzeń, części i komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na indywidualne zamówienia klienta). Właściwymi odbiorcami szkolenia będą również przedsiębiorcy przemysłu ciężkiego ponoszący wydatki na nabycie robotów przemysłowych, przeprowadzenie próbnej produkcji i wprowadzenie na rynek nowego produktu czy też ponoszący wydatki związane z rozszerzeniem rynków zbytu swoich produktów poprzez np. uczestnictwo w targach lub działania promocyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się z portfolio dostępnych ulg podatkowych, które przy odpowiednim zastosowaniu oraz połączeniu pozwalają na wygenerowanie znacznych oszczędności podatkowych. Ponadto, omawiane rozwiązania wielu przedsiębiorstwom z branży produkcji maszyn i urządzeń pozwolą nawet na obniżenie do zera zobowiązania w podatku dochodowym, a począwszy od 2023 r. również w podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie zaliczek na podatek dochodowy płaconych od wynagrodzeń pracowników.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Bartosz Mroczkowski / Jak zapłacić niższe podatki?
Bartosz Mroczkowski

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.

Piotr Brodzik

Piotr od ponad 6 lat specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaangażowany był w szereg projektów związanych m.in. z bieżącym doradztwem podatkowym, kalkulacjami podatkowymi, przeglądami podatkowymi w zakresie CIT oraz implementacją ulgi badawczo-rozwojowej. Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC dla polskich i zagranicznych podmiotów z branży m.in. chemicznej, usługowej i produkcyjnej.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie zawodowe w firmie doradztwa podatkowego z tzw. wielkiej czwórki. Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku ekonomia, ukończył również studia podyplomowe z zakresu fuzji i przejęć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

NEWSLETTER