Webinar: Podatek cukrowy: kiedy, kogo i jak obowiązuje nowa opłata?

7. 01. 2021
webinar podatek cukrowy
Podatki,Szkolenia i konferencje

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. ustawy o „podatku cukrowym”, która wprowadza dwie nowe opłaty: opłatę cukrową oraz opłatę za wyroby alkoholowe o małej objętości.

Zobowiązani do uiszczania podatku cukrowego mogą być nie tylko producenci napojów, ale także hurtownicy oraz inne podmioty wprowadzające produkty objęte opłatą do obrotu. Sama wysokość opłaty będzie dodatkowo uzależniona od znajdującej się w napoju ilości cukru oraz obecności substancji słodzącej lub substancji aktywnych. A w przypadku braku uiszczenia „podatku” w terminie, przewidziane są dodatkowe opłaty (opłaty sankcyjne).

Jakie produkty obejmuje opłata? Co z zapasami produktów w hurtowniach i sklepach? Jakie dane należy brać pod uwagę, aby prawidłowo wyliczyć zobowiązanie? Jakie wymogi formalne należy spełnić?

Doradcy podatkowi Arena Advisory zapraszają na bezpłatne wydarzenie: Webinar: Podatek cukrowy: kiedy, kogo i jak obowiązuje nowa opłata?

Termin: 20.01.2021, godz. 11:00

Agenda wydarzenia:

 

 1. Opłata od środków spożywczych – tzw. „podatek cukrowy”
  • Jakie produkty obejmuje opłata
  • Wyłączenia i wyjątki
  • Zapasy – czy trzeba naliczać opłatę?

 

 1. Kto będzie zobowiązany do zapłaty „podatku cukrowego”
  • Wymogi i warunki objęcia nową opłatą
  • Terminy płatności

 

 1. Wysokość opłaty
  • Jak obliczyć wysokość „podatku cukrowego”?

 

 1. Wymogi dokumentacyjne i formalne
  • Jakie formularze należy złożyć?
  • Jakie dane należy raportować?

 

 1. Sankcje i kary

Prelegenci:

Doradca podatkowy, Radca prawny.

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych.

Dawid Zarębski

Doradca podatkowy, Radca prawny.

Dawid posiada ponad 12-letnie, bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

NEWSLETTER