Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego co spowodowało, że po upływie 30 dni od tego dnia nastąpi odwieszenie terminów na raportowanie tzw. „krajowych schematów podatkowych”.

„Krajowe schematy podatkowe” trzeba będzie zaraportować najpóźniej do 30 sierpnia 2023 r.  W zależności od sytuacji terminy mogą upływać już na początku sierpnia, np. raportowanie MDR-3 może pojawić się nawet 1 sierpnia br.

W praktyce oznacza to, że podatnicy mają tylko miesiąc na przeprowadzenie obowiązkowego audytu występowania „schematów podatkowych”, sprawdzenie stosowania procedury MDR, którą wcześniej wdrożyli oraz zaraportowanie MDR. Raportowanie musi objąć ponad 2 lata, czyli cały okres pandemii – od marca 2020 roku.

Brak wypełnienia obowiązku raportowania może skutkować karami finansowymi, nawet do 10 mln zł oraz sankcjami na gruncie KKS, czyli odpowiedzialnością karną skarbową. Z kolei pociągnięcie osoby fizycznej do odpowiedzialności karnej skarbowej skutkuje brakiem możliwości pełnienia określonych funkcji w spółkach.

Termin spotkania:

Czwartek 20.07.2023 r. godz. 11:00

Dlaczego temat odwieszenia terminów raportowania schematów podatkowych?

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się lub przypomnienie tematyki związanej z raportowaniem schematów podatkowych, w szczególności z uwagi na odwieszenie terminów raportowania „krajowych schematów podatkowych”. Omawiane zagadnienia pozwolą Państwu na wstępną ocenę ryzyka wystąpienia schematów podatkowych, które dotychczas nie zostały przez Państwa zaraportowane. Ułatwią również podjęcie decyzji dotyczącej dalszych kroków związanych z zabezpieczeniem interesów podmiotu oraz uniknięciem indywidualnych sankcji przez osoby odpowiedzialne za tematykę MDR.

Agenda spotkania ,,MDR – jak przygotować się do odwieszenia terminów raportowania schematów podatkowych?”:

 • Przywrócenie obowiązku raportowania – co to oznacza w praktyce,
 • Podstawa prawna raportowania MDR,
 • Podmioty obowiązane do raportowania MDR,
 • Przedmiot raportowania MDR,
 • Schematy podatkowe w przykładach,
 • Podstawowe zasady raportowania MDR,
 • Sankcje za niewypełnienie obowiązków MDR.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

 • specjalistów ds. podatków zajmujących się także obowiązkami i zagadnieniami MDR,
 • członków zarządu oraz dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • oraz innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.