Webinar dla branży mięsnej: Jak wygenerować oszczędności podatkowe?

12. 04. 2023
Ulgi dla branży mięsnej
Podatki,Szkolenia i konferencje

Od 2022 r. zwiększyło się portfolio ulg podatkowych, z których mogą skorzystać podatnicy. Lista ulg uległa znacznemu rozszerzeniu, dając przedsiębiorcom zdecydowanie większe możliwości do skorzystania z preferencji podatkowych – czy to w zakresie ekspansji, automatyzacji procesów produkcji, rozwoju nowych produktów czy wsparcia innowacyjnych pracowników. Dodatkowo ulgi, które już działają w polskim prawie podatkowym od kilku lat mogą być jeszcze bardziej korzystne.

Webinarium organizowane przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Na naszym webinarium zaprezentujemy przegląd ulg podatkowych przeznaczonych dla przedsiębiorców działających w branży mięsnej.

Jak zapłacić niższe podatki?

Na czym polegają zmiany w już obowiązujących ulgach?

Jak działają nowe ulgi?

Jak najlepiej z nich skorzystać?

Termin spotkania:

Wtorek, 25 kwietnia 2023 r. godzina 11:00

Agenda spotkania / Jak wygenerować oszczędności podatkowe?

Przedstawimy zasady działania, korzyści dla przedsiębiorców działających w branży mięsnej wynikające z wdrożenia oraz przykłady zastosowania następujących ulg:

  • Ulga B+R
  • Ulga na innowacyjnych pracowników
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga na ekspansję

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie z przeglądu ulg podatkowych jest adresowane w szczególności do właścicieli, dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia w podatku dochodowym w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa. A w szczególności:

  • Producenci, którzy zmieniają i ulepszających recepturę produkowanych wyrobów.
  • Przedsiębiorcy z branży mięsnej ponoszący wydatki na nabycie robotów przemysłowych, przeprowadzenie próbnej produkcji i wprowadzenie na rynek nowego produktu.
  • Przedsiębiorstwa ponoszące wydatki związane z rozszerzeniem rynków zbytu swoich produktów poprzez np. uczestnictwo w targach lub działania promocyjne.

Korzyści z udziału w webinarze:

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się z portfolio dostępnych ulg podatkowych, które przy odpowiednim zastosowaniu oraz połączeniu pozwalają na wygenerowanie znacznych oszczędności podatkowych. Ponadto, omawiane rozwiązania wielu przedsiębiorstwom z branży mięsnej pozwolą nawet na obniżenie do zera zobowiązania w podatku dochodowym i odzyskanie zapłaconego podatku za lata ubiegłe. A począwszy od 2023 r. również w podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie zaliczek na podatek dochodowy płaconych od wynagrodzeń pracowników.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegent:

Doradca podatkowy

Przemysław specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz w bieżącym doradztwie podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wsparcie w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem zagranicznych i polskich przedsiębiorstw działających w branżach FMCG, IT, logistycznej, energetycznej, zbrojeniowej oraz podmiotów z sektora publicznego. Prowadził liczne projekty obejmujące przeglądy podatkowe i doradztwo w zakresie strukturyzacji rozliczeń podatkowych oraz projekty związane z kalkulacją i odliczeniem podatku VAT. Przemysław brał również udział w realizacji projektów doradczych na rzecz instytucji finansowych, firm leasingowych oraz banków – zarówno komercyjnych, jak i banku centralnego.
Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego EY oraz Deloitte.
Przemysław ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

NEWSLETTER