Webinar dla branży produkcyjnej – Przegląd dostępnych ulg

9. 05. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Od 2022 r. zwiększyło się portfolio ulg podatkowych, z których mogą skorzystać podatnicy. Lista ulg uległa znacznemu rozszerzeniu, dając przedsiębiorcom zdecydowanie większe możliwości do skorzystania z preferencji podatkowych zarówno w zakresie ekspansji, automatyzacji procesów produkcji, rozwoju nowych produktów jak i wsparcia innowacyjnych pracowników. Dodatkowo ulgi, które już działają w polskim prawie podatkowym od kilku lat mogą być jeszcze bardziej korzystne.

Webinarium organizowane przy współpracy z
Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei,
Polskim Towarzystwem Cynkowniczym oraz
Polską Izbą Konstrukcji Stalowych.

Podczas webinarium podatkowego zaprezentujemy przegląd ulg podatkowych przeznaczonych dla branży produkcyjnej. Odpowiemy także na pytania:

Jak zapłacić niższe podatki?

Na czym polegają zmiany w ulgach już obowiązujących?

Jak działają nowe ulgi?

Jak najlepiej z nich skorzystać?

O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać podczas naszego webinarium, pod koniec, którego znajdzie się także miejsce na Państwa pytania.

Termin spotkania:

Czwartek, 18 maja 2023 r., godzina 11:00

Agenda spotkania / Webinar dla branży produkcyjnej: Przegląd dostępnych ulg

Przedstawimy zasady działania i korzyści dla branży produkcyjnej wynikające z wdrożenia oraz przykłady zastosowania następujących ulg:

  • Ulga B+R,
  • Ulga na innowacyjnych pracowników,
  • Ulga na robotyzację,
  • Ulga na prototyp,
  • Ulga na ekspansję.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie z przeglądu ulg podatkowych jest adresowane w szczególności do:

  • Właścicieli,
  • Dyrektorów finansowych,
  • Osób odpowiedzialnych za rozliczenia w podatku dochodowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • Przedsiębiorców z branży produkcyjnej ponoszący wydatki na nabycie robotów przemysłowych, przeprowadzenie próbnej produkcji i wprowadzenie na rynek nowego produktu czy też ponoszący wydatki związane z rozszerzeniem rynków zbytu swoich produktów poprzez np. uczestnictwo w targach lub działania promocyjne.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Po wydarzeniu prezentacja jest udostępniana uczestnikom.

Prelegent:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy
z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.

Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.

Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
ze specjalizacją prawo podatkowe.

Piotr Brodzik

Piotr specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych. Zaangażowany był w szereg projektów związanych m.in.
z bieżącym doradztwem podatkowym, kalkulacjami podatkowymi oraz przeglądami podatkowymi w zakresie CIT.

Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Piotr zdobywał doświadczenie zawodowe
w zespole Corporate Tax w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego PwC, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za bieżące doradztwo podatkowe dla polskich zagranicznych podmiotów z branży m.in. chemicznej, usługowej
i produkcyjnej.

Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
na kierunku ekonomia, ukończył również studia podyplomowe z zakresu fuzji i przejęć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

NEWSLETTER