Webinar dla Banków Spółdzielczych – obowiązki w świetle wymogów FATCA i CRS/Euro-FATCA

25. 03. 2021
Podatki,Szkolenia i konferencje

Już 8 kwietnia, o godzinie 11:00 odbędzie się webinarium poświęcone kwestiom wykonywania obowiązków w zakresie weryfikacji przez Banki rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków raportowanych (w świetle wymogów FATCA i CRS/Euro-FATCA).

Podczas wydarzenia eksperci Arena Advisory podzielą się swoimi spostrzeżeniami odnośnie metodyki prowadzenia kontroli w bankach obowiązanych do stosowania procedur należytej staranności i procedur sprawozdawczych (w zakresie CRS/Euro-FATCA) – która to metodyka może również zostać wkrótce zaadoptowana dla potrzeb kontroli amerykańskich rachunków raportowanych (w zakresie wypełniania obowiązków FATCA). W trakcie webinarium będziemy zwracać uwagę na fakt, że wkrótce organy podatkowe zainteresują się kwestią prawidłowego wypełniania obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych i przekazywania informacji o nich do Szefa KAS (w ramach tzw. raportowania MDR).

W trakcie webinarium poruszona zostanie także tematyka podatkowego ujmowania transakcji na bonach pieniężnych NBP w świetle wprowadzonego – od 1 stycznia 2021 r. – obowiązku sporządzania i publikowania, za dany rok podatkowy, informacji o realizacji strategii podatkowej (przez podatników wykazujących odpowiednio wysokie przychody podatkowe).

Agenda:

  1. FATCA i CRS/Euro-FATCA – do czego obowiązane są Banki?
  2. Kontrola rachunków raportowanych – co weryfikują organy kontrolujące?
  3. Kontrola rachunków raportowanych – jakie sankcje mogą zastosować organy kontrolujące?
  4. MDR – jakie obowiązki ciążą na Bankach i kiedy Banki mają obowiązek raportować?
  5. MDR – jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązków identyfikacyjnych i sprawozdawczych?
  6. Strategia podatkowa a podatkowe ujęcie transakcji na bonach pieniężnych NBP.

Prelegenci:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym.

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.

Łukasz Kumkowski
Tax Manager

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Łukasz posiada blisko 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA.

NEWSLETTER