Webinar: DAC7 – nowe obowiązki dla operatorów platform

10. 05. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje

Prawdopodobnie już 1 września 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy implementujące do krajowego porządku prawnego wymogi dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dalej: „DAC7”). Nowe przepisy narzucają określone obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform, za pośrednictwem których odbywa się dokonywanie „stosownych czynności” (takich jak sprzedaż towarów czy udostępnianie nieruchomości bądź środków transportu).

W związku z powyższym należy podjąć działania celem terminowej realizacji nowych obowiązków nakładanych na podmioty obowiązane.

Termin spotkania:

Wtorek, 16 maja 2023 r., godzina 11:00

Agenda spotkania/DAC7 – nowe obowiązki dla operatorów platform:

  1. Status prac legislacyjnych w zakresie implementacji wymogów DAC7;
  2. Raportujący operatorzy platform jako podmioty obowiązane do przekazywania informacji (kluczowe obowiązki);
  3. Przedmiot raportowania, jego przebieg i kluczowe zasady;
  4. Kontrola raportujących operatorów platform – jej przebieg i kluczowe zasady;
  5. Sankcje za niewypełnienie obowiązków nałożonych na raportujących operatorów platform.

Odbiorcy szkolenia:

Webinar jest adresowany przede wszystkim do:

  • głównych księgowych,
  • osób odpowiedzialnych za zgodność z wymogami prawa podatkowego (odpowiedzialne za tzw. compliance podatkowy),
  • dyrektorów finansowych
  • członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe.

Dlaczego temat: „DAC7 – nowe obowiązki dla operatorów platform?”

Zaczęło się od raportujących instytucji finansowych (takie jak banki czy domy maklerskie). Zaczęły one przekazywać informacje o aktywach finansowych zgromadzonych na rachunkach będących w posiadaniu osób mających określone związki z USA (w reżimie FATCA) bądź państwami uczestniczącymi (w reżimie CRS). Następnie wymianie zaczęły podlegać informacje o transgranicznych schematach podatkowych (w reżimie MDR). Przyszedł czas na kolejny rozdział w zakresie automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Ustawodawca unijny – a w ślad zanim polski – zdecydował o tym, że wymianie będą również podlegać określone informacje o stosownych czynnościach (takich jak sprzedaż towarów czy udostępnienie nieruchomości/środków transportu) dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Ich operatorzy będą zatem zobowiązani do wdrożenia odpowiednich procedur należytej staranności i procedur sprawozdawczych – z wykorzystaniem których wykonają obowiązki, które nakłada na nich ustawodawca.

Mając na względzie fakt, że wymiana informacji podatkowych z innymi państwami obejmuje coraz szerszy katalog podmiotów obowiązanych (nieograniczonych już wyłącznie do instytucji finansowych), konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań pozwalających na terminowe wykonanie nowych obowiązków nakładanych na operatorów platform.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegent:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

NEWSLETTER