Przygotowanie do kontroli cen transferowych oraz wsparcie w postępowaniach podatkowych w tym zakresie

Przygotowujemy dokumentację uzasadniającą stosowane ceny transferowe w oparciu o analizy weryfikujące warunki rynkowe transakcji oraz stan faktyczny. Udzielamy wsparcia w uzupełnieniu i zgromadzeniu brakującej dokumentacji, a także reprezentujemy w trakcie kontroli.

NEWSLETTER