Polityka cen transferowych

Specjaliści Arena Tax opracowują polityki cen transferowych dla międzynarodowych grup kapitałowych – polityka ma na celu uproszczenie procedury sporządzania dokumentacji cen transferowych w różnych krajach.

NEWSLETTER