Compliance w zakresie cen transferowych

Nasz zespół opracowuje dokumentację cen transferowych (Local File, Master File) oraz przygotowuje analizy porównawcze, których głównym celem jest zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz udokumentowanie jednolitej metodologii cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

NEWSLETTER