Ceny Transferowe i Wyceny

Naszym celem jest całościowe wsparcie Waszego biznesu. Świadczymy pełen zakres usług z zakresu cen transferowych i wycen dla podmiotów z siedzibą w Polsce, a także grup podmiotów z siedzibą w kilku krajach. Dzięki takiemu podejściu nasi partnerzy mają zapewnione wsparcie na wszystkich rynkach na których działają i gdzie ceny transferowe stanowią część obowiązkowego reportingu.
Wspieramy w spełnianiu obowiązków cen transferowych, doradzamy przy tworzeniu polityk, asystujemy podczas kontroli.
Pomagamy minimalizować ryzyko podatkowe związane z cenami transferowymi patrząc z perspektywy całej grupy i jej łańcuchów wartości. Opracowujemy wewnątrzgrupowe polityki cenowe oparte na realnej strategii biznesowej naszych partnerów. Przygotowujemy i koordynujemy dokumentację globalną spełniającą wymogi w każdej jurysdykcji. Istotną częścią naszej pracy jest zrozumienie Waszej działalności i planów rozwojowych.
Techniki wycen są w wielu krajach uznawane za metodę ustalania ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanymi. Wyceny są wykorzystywane nie tylko dla celów biznesowych, negocjacyjnych, ale także dla celów podatkowych. Wyceniamy zarówno pojedyncze aktywa, jak i całe spółki. Korzystamy z zaawansowanych narzędzi bazodanowych i modelowania. Naszą przewagą jest połączenie wiedzy z zakresu wycen z wiedzą  biznesową i podatkową, dzięki czemu nasze prace mogą być zastosowane zarówno dla potrzeb biznesowych, jak i podatkowych.

CENY TRANSFEROWE
Od sporządzania umów wewnątrzgrupowych, po benchmarki i dokumentację niezbędną dla celów audytów i postępowań podatkowych – każdy temat związany z Państwa rozliczeniami wewnątrz grup kapitałowych jest naszym priorytetem. Naszym celem jest identyfikacja i zabezpieczenie ewentualnych obszarów ryzyka przy uwzględnieniu Państwa celów biznesowych oraz finansowych.

WYCENY
Bazując na naszym doświadczeniu w zakresie analizy ekonomicznej i modelowania finansowego realizujemy usługi wyceny spółek oraz aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Kontakt ze specjalistą:

Aneta Saramak

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

Realizowane projekty:

 • Compliance w zakresie cen transferowych

  Nasz zespół opracowuje dokumentację cen transferowych (Local File, Master File) oraz przygotowuje analizy porównawcze, których głównym celem jest zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz udokumentowanie jednolitej metodologii cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

 • Wyceny aktywów i zobowiązań
  Świadczymy usługi wyceny w oparciu o metody dochodowe (stosując na przykład metodę zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych). Nasi analitycy przeprowadzają wycenę aktywów i zobowiązań, w tym środków trwałych, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych (brand, know-how, licencje, technologie, instrumenty finansowe) w następujących celach:
  • Podatkowych (Art. 14 § 1 ustawy o CIT),
  • Cen transferowych (tzw. business file),
  • Wsparcia podczas procesu kupna / sprzedaży,
  • Wsparcie przy decyzjach zarządczych,
  • Restrukturyzacji biznesowych i opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych (tzw. exit tax).
 • Polityka cen transferowych

  Specjaliści Arena Tax opracowują polityki cen transferowych dla międzynarodowych grup kapitałowych – polityka ma na celu uproszczenie procedury sporządzania dokumentacji cen transferowych w różnych krajach.

 • Umowy wewnątrzgrupowe

  Nasz zespół opracowuje/opiniuje umowy regulujące transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • Przeglądy w zakresie cen transferowych

  Nasz zespół ma doświadczenie w realizacji następujących typów przeglądów w zakresie cen transferowych: przeglądy warunków transakcji pod kątem przepisów TP, przeglądy posiadanych dokumentacji cen transferowych, przeglądów istniejących powiązań wewnątrzgrupowych (mapowanie), przeglądy dokumentacji dowodowej w zakresie cen transferowych.

 • Uprzednie porozumienia cenowe

  Udzielamy wsparcia w procesie uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA). Reprezentujemy w negocjacjach z Ministrem Finansów.

 • Dokumentacja ochronna (tzw. Business File)

  Wspieramy stanowisko podatnika przy przeprowadzanych restrukturyzacjach, zbieramy, przygotowujemy projekty dokumentów i dokumentację końcową.

 • Przygotowanie do kontroli cen transferowych oraz wsparcie w postępowaniach podatkowych w tym zakresie

  Przygotowujemy dokumentację uzasadniającą stosowane ceny transferowe w oparciu o analizy weryfikujące warunki rynkowe transakcji oraz stan faktyczny. Udzielamy wsparcia w uzupełnieniu i zgromadzeniu brakującej dokumentacji, a także reprezentujemy w trakcie kontroli.

 • Exit tax

  Analizujemy i wdrażamy rozwiązania, które pozwalają obliczyć wartość podatku należnego w różnych jurysdykcjach.

NEWSLETTER