Ulgi podatkowe

Ulga na badania i rozwój

Ulga B+R umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową w postaci badań naukowych lub prac rozwojowych, obniżenie podstawy opodatkowania o tzw. koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R. Są to koszty, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zatem podatnik korzystający z ulgi B+R może ponownie obniżyć o nie podstawę opodatkowania. Wysokość kosztów kwalifikowanych pomniejszających podstawę opodatkowania to nawet 100%, natomiast w przypadku przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo Rozwojowego – 150%.

Oferując klientom wsparcie we wdrożeniu w ich przedsiębiorstwach ulgi B+R, zapewniamy im pomoc na każdym etapie jej wprowadzania. Każdorazowo, pomagamy klientom w wyodrębnieniu ich działalności kwalifikującej się do skorzystania z ulgi. Dokonujemy dogłębnej analizy dokumentów i zestawień pozwalających na zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R, a na potrzeby podatników, przygotowujemy narzędzia pozwalające na ich ewidencjonowanie. Oferujemy także sporządzenie wniosków o interpretacje, które stanowią dla podatników dodatkową ochronę, co do zastosowanych i wdrożonych przez nich rozwiązań.

Wspieranie nowych inwestycji

Ulga na wsparcie nowych inwestycji to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują realizację nowego przedsięwzięcia. Pozwala na uzyskanie przez podatnika pomocy publicznej, dzięki której część jego dochodu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego. Nowa inwestycja może prowadzić do założenia nowego przedsiębiorstwa bądź też zwiększenia zdolności produkcyjnych dotychczas prowadzonej inwestycji. Może polegać także na wprowadzeniu produktów dotychczas w przedsiębiorstwie nieprodukowanych lub też na całkowitej zmianie procesu produkcyjnego.

W ramach pomocy klientom w ubieganiu się o przyznanie ulgi, Arena Tax zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie od przygotowania diagnozy zastosowania ulgi w danym podmiocie poprzez sporządzenie wniosku o wsparcie, aż po jego finalizację i złożenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pomimo mało znanych jeszcze na rynku doradztwa podatkowego praktycznych wymogów w zakresie uzyskania ulgi na wsparcie dla nowych inwestycji, Arena Tax skutecznie przeprowadza klientów przez ten proces.

IP Box

Ulga IP Box stanowi preferencję podatkową w postaci zastosowania 5% stawki opodatkowania do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przeciwieństwie zatem do ulgi B+R, polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania o kwalifikowane koszty, IP Box dotyczy zastosowania obniżonej stawki opodatkowania do określonych dochodów. Obie te ulgi mogą być natomiast stosowane obok siebie.

Nasi doradcy podatkowi posiadając wieloletnie doświadczenie we wsparciu klientów rozwijających się w różnych branżach są w stanie szybko dostrzec ich potrzeby i zrozumieć specyfikę prowadzonej działalności. Jest to niezwykle ważne we wdrażaniu rozwiązań podatkowych istniejących na rynku od niedawna. Arena Tax tworzy funkcjonalności pozwalające podatnikom na oszacowanie oszczędności wynikających z zastosowania powyższych ulg, a także zapewnia klientom wsparcie we wdrożeniu narzędzi pozwalających na skorzystanie z preferencji podatkowych.

 

NEWSLETTER