Transakcje połączeń i przejęć (M&A)

Zespół Arena Tax oferuje kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji:
– wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
– zakup przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
– sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
– fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych,
– podziały podmiotów gospodarczych.

Nasze wsparcie obejmuje etapy od negocjacji przez proces due diligence aż do zamknięcia transakcji. Pracujemy zarówno w przypadku gdy Państwo przejmujecie podmiot z rynku jak również gdy dokonujecie zbycia części biznesu.

NEWSLETTER