Działalność w ramach przedsiębiorstw powiązanych

Analizujemy Państwa strukturę aby pomóc w zakresach typowych dla grup przedsiębiorstw powiązanych, takich jak:
– finansowanie,
– zarządzanie podatkowe cienką kapitalizacją,
– przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, itp.

W przypadku planów reorganizacji grupy, Arena Tax zarekomenduje jak odpowiednio zarządzić ryzykami podatkowymi wynikającymi z planowanej zmiany. Specjalizujemy się zarówno w polskich, jak i transgranicznych projektach reorganizacyjnych.

NEWSLETTER