Przeglądy podatkowe, due diligence

Rekomendujemy naszym partnerom przegląd podatkowy w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazania ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowania potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwości wprowadzenia korzystnej zmiany.Wynikiem przeglądu jest przedstawienie sposobów skorygowania nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do zarządzenia ryzykiem/szansą.Przeglądy podatkowe są też często okazją do uzyskania wymiernych oszczędności podatkowych, dzięki aktualizacji polityki rozliczeń podatkowych, eliminacji błędów czy rekomendacji bardziej korzystnych rozwiązań.

W ramach procesów połączeń i przejęć (M&A) prowadzimy przeglądy due diligence – zarówno na zlecenie zbywców, jak i nabywców.

NEWSLETTER