Doradztwo bieżące oraz ad-hoc sposobem na bezpieczne rozliczanie podatków

Panaceum na złożone i zmieniające się przepisy podatkowe jest możliwość ad-hoc telefonu do licencjonowanego doradcy podatkowego który zna Państwa biznes i na bieżąco reaguje w razie zmian przepisów. Doradcy podatkowi Arena Tax służą wsparciem w zakresie podatku od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych podatków wynikających z polskich przepisów, a także ordynacji podatkowej, procedury karnoskarbowej i zagadnień pojawiających się w działalności operacyjnej przedsiębiorców. Usługi świadczone są w języku polskim, angielskim oraz w innych językach europejskich.

NEWSLETTER