Rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne w zakresie tworzenia mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing) oraz procedur compliance. Pomagamy przy tworzeniu i wdrażaniu kodeksów postępowania, polityk przejrzystości, zasad współpracy, polityk antydyskryminacyjnych, instrukcji dotyczących kontroli w spółce i działań podejmowanych przez organy władzy publicznej.

NEWSLETTER