Zamówienia publiczne

Oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie zarówno udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych. Pomagamy zamawiającym w przygotowaniu prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcom pomagamy w weryfikacji dokumentacji przetargowej. Zapewniamy wsparcie zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i późniejszego wykonywania umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym przygotowanie środków ochrony prawnej i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą).

NEWSLETTER