Doradztwo w zakresie wdrożeń systemów IT (ERP, BI, CRM)

Posiadamy wyspecjalizowany zespół dedykowany do świadczenia usług doradztwa w zakresie wdrożeń systemów IT klasy ERP, BI, CRM. Mamy doświadczenie we wprowadzaniu i eksploatacji systemów różnych producentów. Oferujemy kompleksowe wsparcie w implementacji rozwiązań IT obejmujące m.in.:
  • analizę przedwdrożeniową uwzględniającą przegląd procesów biznesowych,
  • specyfikację wymagań, dialog techniczny, kalkulację TCO oraz uzasadnienie biznesowe,
  • świadczenie na rzecz Klientów usług zarządzania projektem,delegowanie konsultantów merytorycznych do udziału w pracach zespołów wdrożeniowych.
NEWSLETTER