Automatyzacja procesów biznesowych (RPA)

Oferujemy implementację rozwiązań technologicznych umożliwiających zastąpienie pracy człowieka przy prostych powtarzalnych zadaniach i uwalniających zasoby dla zadań generujących większą wartość dodaną. Nasi analitycy opisują procesy biznesowe, optymalizują je i przekształcają w zautomatyzowane rozwiązania IT. Mamy doświadczenie we wdrażaniu digitalizacji w obszarze finansów i księgowości, koncentrując się na poniższych obszarach:

  • automatyzacja zadań manualnych przez zastosowanie dedykowanych narzędzi dla większości procesów księgowych;
  • cyfryzacja dokumentacji w obszarze obiegu dokumentów i ich archiwizacji (OCR), wdrożenie dedykowanych systemów autoryzacji dokumentów;
  • robotyzacja procesów, przy zastosowaniu technologii najlepiej dopasowanej do potrzeb organizacji.
NEWSLETTER