Usługi księgowe

Oferujemy szeroki zakres usług obejmujący pełną księgowość prowadzoną zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości, IFRS lub US GAAP.

Korzystamy z systemu księgowego, który wykracza poza standardy stosowane w regionie, co pozwala nam na dostarczanie kompleksowych usług obejmujących m.in.: dostosowanie planu kont do potrzeb klienta, zastosowanie różnych walut i języków, automatyczną kalkulację podatku CIT, VAT oraz raportów z danymi finansowymi (w tym bilans i rachunek wyników), zintegrowane moduły kadrowo-płacowy oraz środków trwałych oraz dostęp do systemu online.
Aktywnie analizujemy otrzymane od Państwa dane, co umożliwia identyfikację ważnych kwestii księgowych i ryzyk podatkowych oraz  zastosowanie odpowiednich rozwiązań.
Doskonale znamy specyfikę branży, którą obsługujemy.
Towarzyszymy naszym Klientom podczas audytu oraz kontroli podatkowych.

Nasze usługi:

 • prowadzenie w imieniu Klienta i na jego rzecz ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • dostarczanie ww. deklaracji do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późn. zm.),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, IFRS lub przyjętymi normami grup kapitałowych,
 • sporządzanie raportów dla celów zarządczych,
 • wsparcie Klientów w projektach czasowych w różnych obszarach i potrzebach (księgowa, główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy),
 • przekazywanie Klientowi informacji o jego zobowiązaniach budżetowych w sposób pozwalający na terminowe uregulowanie tych zobowiązań,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami skarbowymi i innymi urzędami.
NEWSLETTER