Ulga na robotyzację – Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nową ulgą podatkową dla firm

1. 09. 2020
Podatki,Ulgi

Krajowy Program Reform przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec kwietnia 2020 roku przewiduje wprowadzenie kolejnych zachęt finansowych dla biznesu, by pobudzić inwestycje w obszarach, które mogą zwiększyć lub zbudować przewagi konkurencyjne. Jedną z nich miałaby być ulga na robotyzację przemysłową.

 

Ulga na robotyzację ma być odpowiedzią na problem kurczących się zasobów pracy. Jej nadrzędnym celem ma być promocja rozwoju robotyzacji przemysłowej w polskich przedsiębiorstwach. Ulga ma korzystać z mechanizmu podobnego do tego, który wykorzystywany jest w przypadku ulgi B+R, tj. przedsiębiorcom będzie przysługiwało dodatkowe odliczenie 50% kosztów poniesionych na robotyzację od podstawy opodatkowania. Dzięki temu raz poniesiony koszt dwukrotnie wpłynie na zmniejszenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego.

 

Według pomysłodawców ulga na robotyzację ma być kolejnym krokiem w kierunku tzw. gospodarki 4.0. Obecnie planowany jest pilotaż ulgi, który ma potrwać 5 lat od daty jej wprowadzenia do polskiego systemu prawnego, co być może nastąpi w styczniu 2021 roku.

 

Dla celów realizacji ulgi do ustaw o PIT i CIT ma zostać wprowadzona szczegółowa definicja robota przemysłowego. Ma on oznaczać programowalną wielozadaniową i automatycznie sterowaną stacjonarną lub mobilną maszynę o co najmniej trzech stopniach swobody. Taki robot powinien również posiadać właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne. Uldze będzie podlegał wydatek na takiego robota, który ma dodatkowe właściwości: potrafi wymieniać się danymi z innymi urządzeniami, jest połączony z systemami teleinformatycznymi wspomagającymi produkcję, jest monitorowany za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń oraz jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

 

Jak widać skorzystanie z nowej ulgi obłożone będzie licznymi warunkami. Zgodnie jednak z zamiarem ustawodawcy premiowane mają być inwestycje w najwyższe dostępne technologie produkcyjne, bo tylko z ich wykorzystaniem można w dużej części skutecznie zautomatyzować procesy produkcyjne.

 

Planowana ulga na robotyzację ma uwzględniać dość szeroki zakres wydatków ponoszonych w związku z robotyzacją przedsiębiorstw. Oprócz zakupu samych robotów w ramach ulgi rozliczyć będzie można również zakup urządzeń peryferyjnych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania maszyny, usługi szkoleniowe nabywane w związku z robotyzacją czy wreszcie koszty związane z leasingiem robotów. Przedsiębiorcy postulują również objęcie ulgą wydatków związanych z umowami B2B.

 

Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, natomiast same założenia projektu wydają się być interesujące. Przedsiębiorcy zyskają kolejny bodziec, by unowocześniać procesy produkcyjne z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Widać również, że instytucja ulg podatkowych na dobre rozgościła się w polskim systemie podatkowym i stanowi jedno z narzędzi stymulowania rozwoju innowacji.

Autor: Jakub Piotrowicz Senior Tax and Analysis Consultant

 

 

 

NEWSLETTER